Skip to Content Contact Us
אל תפספסו ! כל הצבעים ב-20% הנחה לזמן מוגבל :

תקנון חברי מועדון

כללי הצטרפות וחברות:

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של גויה גולד – (GOYA GOLD (G.G

תקנון זה מטרתו להסדיר את הכללים שעל פניהם מתנהל מועדון הלקוחות (להלן המועדון) של גויה שיווק בע”מ (להלן גויה).

 1. ההרשמה למועדון ניתנת להתבצע בסניפי גויה או דרך אתר גויה GOYA.CO.IL
 2. גויה רשאית לסרב ו/או לבטל רישומה של חברת מועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד . ללא צורך בהודעה מוקדמת .
 3. חברות המועדון יהיו זכאיות להנחות והטבות כפי שמפורט בתקנון זה וכפי שיעודכן מעת לעת.
 4. הנהלת גויה על פי שיקול דעתה הבלעדי תוכל לשנות ו/או לעדכן את ההטבות שניתנות לחברות המועדון .
 5. הצטרפות למועדון גויה גולד מותנית במילוי טופס הרשמה למועדון הכולל את הפרטים כדלקמן: שם ושם משפחה , תאריך לידה , טלפון נייד, תעודת זהות ודואר אלקטרוני
 6. בזמן מילוי טופס ההרשמה מאשרת חברת המועדון לקבל הודעות פרסום מידע שיווקי הכולל מבצעים, הנחות, ועדכונים בכל אמצעי תקשורת שהוא .
 7. במידה וחברת מועדון אינה מעוניינת לקבל מידע שיווק דרך SMS או מייל או בדיוור ישיר תוכל לעדכן את הנהלת גויה בהקדם ע”י פקס : 035371691 או דרך צור קשר באתר WWW.GOYA.CO.IL
 8. חברת מועדון שפעלה בניגוד לתקנון המועדון ו/או עשתה שימוש לרעה בכרטיס המועדון, תוכל גויה להפסיק ו/או לבטל חברותה של חברת מועדון. ההפסקה או ביטול החברות במועדון תעשה בהודעה שתפורסם 90 יום מראש. ההודעה תימסר לחברת המועדון באמצעות אימייל או מסרון.
 9. גויה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות או לבטלם וכן לגבות דמי חידוש או לשנותו והכול עפ”י שיקול דעתה של הרשת- הודעות מתאימות יועברו לחברות מועדון במסרון ו/או במייל.
 10. על אחריותה הבלעדית של חברת המועדון למלא נכונה את הפרטים האישיים ע”ג טופס ההצטרפות. אי מילוי נכון של הפרטים ימנע מחברת המועדון קבלת הטבות.
 11. כל קבלת הנחה או הטבה לחברת מועדון תהיה מותנית בהצגת כרטיס חברת מועדון GOYA GOLD בצמוד להצגת תעודת זהות.

הטבות לחברי מועדון

 1. חברת מועדון תצבור בכל רכישה בסניפי גויה ו/או באתר ניקוד של 10% מערך הקניה . נקודות אלה יעמדו לזכות הלקוחה ( להלן הנקודות ).
 2. חברת מועדון תוכל לנצל את הנקודות שצברה כהנחה בקנייה עתידית הן בסניפי גויה והן באתר האינטרנטי. למימוש הנקודות באתר יש צורך ליצור קשר עם שרות הלקוחות בטל מס 03-6872816.
 3.  מימוש הנקודות יעשה מהמחיר המלא של המוצר, לא ניתן לקבל גם הנחה וגם לממש נקודות. (במידה והמוצר נמכר בהנחה).
 4. חברת מועדון לא תוכל לממש את הנקודות שצברה במבצעים אלא אם כן גויה תחליט אחרת .
 5. כדי שחברת מועדון תוכל ליהנות ממימוש הנקודות עליה להגיע למינימום 50 נקודות .
 6. חברת מועדון רשאית לקבל מתנת יום הולדת בסך של 50 ₪ למימוש בחודש הקלנדרי שבו חלה יום הולדתה . וזאת בתנאי שסכום הרכישה של מוצר אחד עולה על 200 ₪.
 7. בחודש ההצטרפות למועדון לקוחות לא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת .
 8. לא ניתן לממש גם נקודות וגם מתנת יום הולדת באותה עסקה .
 9. חברת מועדון תוכל לממש נקודות עד למחצית מהמחיר המקורי של המוצר.
 10. בהחזרים כספיים, החלפות ובזיכויים יקוזזו הנקודות אשר נצברו לחברת המועדון בגין אותה רכישה. במידה ולחברת המועדון אין מספיק נקודות לקיזוז, חברת המועדון תכנס ליתרת חובה.
 11. בכל מקרה ובכל סיטואציה לא ניתן להמיר את נקודות הזכות שלא מומשו לכסף מזומן.
 12. גויה רשאית למחוק נקודות ולבטל חברות של חברת מועדון אם לא רכשה ברשת במשך 18 חודשים.

מתנות לחברות מועדון 

 1. הנהלת גויה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, תוכל להעניק לחברות מועדון  , במסגרת המבצעים ,  מוצרים בחינם ללא עלות (להלן מתנות).
 2. חברת מועדון תוכל להינות ממתנות אלה במסגרת מבצעים בלבד.
 3. אין החזרות ו/או החלפות למתנות אלה.
 4.  במידה ומתנה זו ניתנה במבצע יחד עם  מוצר נוסף ששילמו בעדו, לא ניתן יהיה להזדכות על המוצר ששולם ללא החזר המתנה.
 5. במידה ומוצר המתנה נפגם, אין גויה אחראית לגבי מוצר המתנה.
 6. עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ,הנהלת גויה תוכל להפסיק את מבצע המתנות בכל זמן נתון.
 7. מבצעי המתנות יינתנו באופן בלעדי באתר בלבד ו/או בסניפים בלבד ו/או בשניהם יחד , הכל עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת גויה.
 8. תקנון זה נכתב בלשון נקבה, כל אשר נכתב בלשון נקבה יש לראותו כנכון גם בלשון זכר.
ווטסאפ Back top top דילוג לתוכן